• Kitaplar

  Arap ve Türk Musikisinin XX.yy Birlikteliği Kitabı Arapçaya Çevrildi 2023

    Arkaplan Sanat Dergisi, Haziran 2023. El Araby el Cedid Gazetesi’nde haber. Şark’ul Avsat’ta yayınlanan haberin Türkçe siteden alıntısı. Kitabımızı Arapçaya tercüme eden, Melek Deniz Özdemir Zakaria ve Şair Ahmad Zakaria. El Araby el Cedid Gazetesi, 23 Ağustos 2023.

 • Kitaplar

  ARAP VE TÜRK MUSİKİSİNİN XX. YÜZYIL BİRLİKTELİĞİ

  Dr. Murat Özyıldırım’ın Arap ve Türk Musikisinin XX. Yüzyıl Birlikteliği adlı kitabı, Bağlam Yayınları, Müzik Bilimleri Dizisi (Ed. Vural Yıldırım) içinde Kasım 2013’de yayınlandı. Kitap, Melek Deniz Özdemir Zakaria ve şair Ahmad Zakaria tarafından Arapçaya tercüme edildi, BAE Kültür Bakanlığı, Abu Dhabi Kalima Tercüme Birimi tarafından Mayıs 2023’te basılarak okurla buluştu ve tüm Arap dünyasında satışa sunuldu. Kültürel değerlerin zaman içinde etkileşimiyle şekillenen makamlı musiki, Türk ve Arapları birbirine yakınlaştıran müşterek değerlerden biri olarak önümüzde durmaktadır. Bu mütevazı çalışma, Türk – Arap musiki ve sanatkârları arasında XX. yüzyıldaki ilişkileri irdelemektedir. Eser, görkemli geçmişleri yüzyıllara dayanan söz konusu musikilerin geçtiğimiz yüzyıldaki etkileşimini incelerken Türkiye’de Şark musikisi tartışmalarını, yıllarca beğeniyle izlenen Mısır…

 • Ümmü Gülsüm

  Ümmü Gülsüm’e Şiir

  Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayın Emrullah Bedir, Ümmü Gülsüm için bir şiir yazdı. Emrullah Bedir, bu şiirin öyküsünü şöyle anlatıyor; “Kadıköy’de bir taksiciye arabasından gelen müzik sesinin hangi şarkıya ait olduğunu sordum. ‘Yabancı, Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm’ demişti. Şarkının o melodisini bulmak için Ümmü Gülsüm’ün bütün şarkılarını baştan sona dinledim. Hem de defalarca dinledim. El Hob Keda şarkısının melodileriymiş. Fakat Fatil Mead, Leiletil Hob, Aghadan Elqak, Baid Annaq gibi şarkılarda daha derin ve çekici melodiler buldum. Yaklaşık bir saat süren şarkıların ortalarında doğru çalan melodileri susturmaya insanın eli gitmiyor. İlk dinlemede insan sıkılıyor. Anlatması zor şey fakat bir şarkıyı 2-3 defa dinledikten sonra değil şarkıyı susturmak devamlı çalsın istiyorsun, hiç usanmıyorsun. Ruhunun…

 • Konser

  Orient III/2010: “Egyptian Movies’ Excitement in Turkish Cinemas”.

      Çizim: Yazan Khaled Ebuflaha – Al Bayt Universty, Jordan (Ürdün). The Arabic Music in Turkey in the First Half of the XXth Century: Egyptian Movies’ Excitement in Turkish Cinemas Murat ÖZYILDIRIM[1] “… Considering the close historical links between Turkey and the Arab World, one should not be surprised at the similarities between the Arabic Music and Turkish music experience…” Prof. Dr. Ali J. Racy[2] Despite its geographical distance, Egypt is linked to Turkey with strong historical ties. The Tulunids, Mamluks and Ottomans reign the Egyptian territories for centuries. This togetherness provides proper environment for the interaction of Turkish and Arabic arts. This interaction becomes apparent in various forms…

 • Dergiler

  Karalama Dergisi: “Türkiye’deki Arap Müziği Üzerine Düşünceler”.

  TÜRKİYE’DEKİ ARAP MÜZİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER   Murat ÖZYILDIRIM(1) Çalışmanın başlığı, ülkemizdeki Arap kökenli vatandaşlarımızın müziklerini incelemek için seçilmiştir. Türkiye’deki Arap yurttaşlarımızın güzel müziklerini, “güneydoğu” ve “güney” olarak iki ana başlıkla incelemek müzikal değerlendirme açısından ayrım ve tanımlamalar için kolaylık doğurmaktadır; “Güneydoğu” başlığı içine Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve “Güney” başlığı içine Mersin, Adana ile Hatay illerimizdeki sanatçılar ve şarkılar incelenmeye çalışılmaktadır. 1) Türkiye’nin Güneydoğusunda Arap Müziği’nin Durumu Şanlıurfa, Siirt ve Mardin’in Arap müziğindeki geçmişini nitelendiren başlıktaki yerler, bu müzik türünde Suriye ve Irak’a daha yakındır. Bunun yanı sıra, söz konusu kentlerin kadim zamanlardan beri klasik müzik makamlarını bilen ve dahası bunlara sadık, büyük müzik ustaları yetiştirme başarısı gösterdikleri unutulmamalıdır. Şanlıurfalı en…

 • Konser

  Arap Müziği Haberleri

  Konferans: Türk ve Arap Musikisinin XX. yy Birlikteliği Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi 15 Aralık 2022 Çevrimiçi Etkinliği Reha Ermumcu’nun sunduğu, Dr. Murat Özyıldırım’ın konuşmasına, Yük. Müh. Kanunî Ömer Faruk Gültaşlı ve Kanunî Yammen Jazbeh seçkin eserlerle eşlik ettiler.  TRT2 Istanbul, Müzik ve Tarih Programı Prof. Dr. Cem Behar ve Dr. Onur Öner’in hazırladığı programın 17 Ocak 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan 16. bölümüne Dr. Murat Özyıldırım konuk oldu ve Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’e, Arap Musikisi ile Türk Musikisi etkileşimi tartışıldı. https://www.trtizle.com/programlar/istanbul-muzik-ve-tarih             IGAM TV Türk ve Arap Musikisinin 20. yy Birlikteliği İGAM TV (İltica ve Göç Araştırma Merkezi) Hael Hilmi Srour’un yapımcısı olduğu…

 • Ümmü Gülsüm

  Ümmü Gülsüm Üzerine Söyleşi

  (Murat Özyıldırım ile Ümmü Gülsüm’ü konuştuk.) Ümmü Gülsüm en saf tabiriyle ve özetle kimdir? Büyük sanatkârları tanımlarken genellikle farkında olunmadan klasik övgü cümleleri kullanılır; “büyük bir ses”, “usta yorumcu”, “halkın sevgilisi” gibi. Geçtiğimiz yüzyılın başında Mısır’da doğan ve kısa sürede sadece Mısır’ın değil bütün Ortadoğu’nun unutulmaz sesi haline gelen Ümmü Gülsüm için bir tanımlama bulmakta zorlanıyorum. Malumunuz, şark memleketlerinde insanlar duygusaldır. Nefretleri de aşkları da hep en uç noktalarda tarif edilir. Bu nedenle mesela siyasi yöneticiler ya çok sevilen ve yanlışları görülmeyen liderlerden ya da nefret edilen ve masalların en kötü kişiliklerinden daha kötü olduğuna inanılan insanlardan oluşur. Ortadoğu’da sanatkârlara bakış da böyledir, genellikle onlara gösterilen sevgi -özellikle halkın sevgisi-…

 • Dergiler

  EskiYeni Dergisi:”Türkiye’nin Batılılaşma Süreci ve Mısır Filmlerine Getirilen Arapça Yasağı”.

  TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SÜRECİ VE MISIR FİLMLERİNE GETİRİLEN ARAPÇA YASAĞI   Murat ÖZYILDIRIM[1]  Bu çalışma, Türkiye’de Arap filmlerinin etkisini ve bir süre özgün dillerinden gösterimlerinin yasaklanmasını inceler.   Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte yeni yönetim, geri kalmışlığın, yenilmişliğin, parçalanmışlığın nedeni olarak topluma sunduğu Osmanlı geleneğine ait gördüğü her şeyden uzaklaşmaya çabalar. Yöneticiler, “geri kalmışlığa” ait olarak görünen her şeyin değiştirilmesine yönelik bütün çabaları –bazen toplumun değerlerini bir tarafa iterek- göstermekten çekinmez. Bu hareketin en genel ifadesi “batılılaşma” sözcüğüne yüklenen anlamlarda gizlidir. Ancak ilerleyen zaman, bazı uygulamalara verilecek adın bu terimin ötesine geçtiğini trajikomik örneklerle gösterecektir. İşte Arap filmlerinin Türkiye’de Türkçe gösteriminin hikâyesi, bu garipliklerden biridir.   Arap filmlerine getirilen Arapça gösterim yasağından kısa…

 • Ümmü Gülsüm

  Ümmü Gülsüm Kitabı

        MISIR’IN SESİ Dr. Virginia Danielson tarafından yazılan The Voice of Egypt Ummu Kulthum, Arabic Song and Egyptian Society in the Twentieth Century adlı kitap, İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün Doğrusöz ve Cem Ünver tarafından dilimize çevrildi. Mısır’ın Sesi Ümmü Gülsüm, Arap Şarkısı ve Yirminci Yüzyılda Mısır Toplumu adıyla Mart ayı sonunda yayınlanan kitap, editörlüğünü Prof. Dr. Edip Günay ve Müzikbilimci Vural Yıldırım’ın yaptığı Bağlam Yayınları Müzik Bilimleri Dizisi içinde çıktı. Mısır’ın Sesi adlı kitap 366 sayfa, Ümmü Gülsüm’e ait birçok siyah beyaz fotoğrafın da yer aldığı eser, renkli karton kapaklı. Kitabın Türkiye baskısı için önsözü “Ortadoğu Ruhunun Unutulmaz Sesi Ümmü Gülsüm” başlığıyla Mersin Üniversitesi’nden Öğr. Gör.…

 • cafe kalsoum
  Ümmü Gülsüm

  Ümmü Gülsüm Cafe – Kahire

  Kahire’de ümmü gülsüm kahvehanesi… Bugün Kahire’de Tevfik Meydanı’nda bulunan yalnızca Ümmü Gülsüm şarkılarının çalındığı ve Nobel ödüllü Mısırlı yazar Necib Mahfuz’un müdavimleri arasında olduğu “Ümmü Gülsüm Cafe”den görüntüler…