Kaynakça

Kaynakça

Cantek, L., “Türkiye’de Mısır Filmleri”, Tarih ve Toplum Dergisi (sayı 204), Istanbul 2000.

Danielson, V.,The Voice of Egypt, Chicago 1997.

Özyıldırım, M., “Ümmü Gülsüm”, Cumhuriyet Dergi, Istanbul 2002.

Özyıldırım, M., “Doğumunun 100. yılında es – sett”, Milliyet Sanat Dergisi (Haziran 2004), Istanbul 2004.

Özyıldırım, M., “Şarkın Sönmeyen Yıldızı Ümmü Gülsüm”, Orkestra Müzik Dergisi (Temmuz 2004), Istanbul 2004.

Özyıldırım, M., “Doğumunun Yüzüncü Yılında Ümmü Gülsüm”, Metafor Dergisi (sayı II), Konya 2004.

Özyıldırım, M., “Türkiye’deki Arap Müziği Üzerine Düşünceler”, Karamala Dergisi (sayı II), Antakya 2007.

Özyıldırım, M., “Türkiye’de Batılılaşma Süreci ve Mısır Filmlerine Getirilen Arapça Yasağı”, EskiYeni Dergisi (sayı VIII), Ankara 2008.

Özyıldırım, M., “The Arabic Music in Turkey in the First Half of the 20th Century: Egyptian Movies’ Excitement in Turkish Cinemas”, Deutsch Orient-Institut Berlin, 2010.

Özyıldırım, M., Arap ve Türk Musikisinin XX. Yüzyıl Birlikteliği, Bağlam Yayınları Müzik Bilimleri Dizisi: 14 (Edt. Vural Yıldırım), Istanbul, 2013.

Özyıldırım, M., “Mısır Filmlerinin Türk Musikisine Etkileri”, Değirmen Dergisi Yüzyılın Müzikleri Özel Sayısı, 2014.

Özyıldırım, M., “Mısır Filmlerinin Türk Sineması ve Türkler Üzerindeki Etkileri”, Yunus Emre Kültür Merkezi (Amman) Uluslararası Türk Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu (12 – 15 Mayıs 2013) Bildiriler Kitabı (Ed., Mehmet Sıddık Yıldırım) I. Baskı, Ürdün Üniversitesi, Amman 2014.

Özyıldırım, “Ümmü Gülsüm ve Türk Musikisi” (Yayınlanmamış Konferans metni), İskenderiye Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, İskenderiye 15 Haziran 2015.

Özyıldırım, M. “Türk Sokağında Arap Şarkısı: Mısır Filmlerinin Türkiye’de Gösterimi”, ElSayha Dergisi, Siirt 2015.

Özyıldırım, M., “Ümmü Gülsüm; Şark’ın Unutulmaz Sesi”, Arkaplan Sanat Dergisi, Adana, Mayıs 2022.

Özyıldırım, M., “Türkiye’de Sinemanın İlk Parlayışı; Mısır Filmleri”, Arkaplan Sanat Dergisi Adana, Mayıs 2023.

Racy, A., J., Arap Dünyasında Müzik Tarab Kültürü ve Sanatı (çev. S., Aygün), Ayrıntı Yay., Istanbul 2007.

Stoke, M., Türkiye’de Arabesk Olayı (çev. ,  H. Eryılmaz), İletişim Yay., Istanbul 1998.

Touma, H., H., Die Musik der Araben (çev. M. Şahiner), Internationales Institut für vergleichende Musikstudien Heinrichsofen_bücher Wilhelmshaven, Almanya 1999.

Tournier, M., Altın Damla, Ayrıntı Yay. Istanbul 1996.

Turan, N., S., “Mısır’da Ulusal Bir Sembolün Oluşumu “Mısır’ın Dördüncü Piramidi: Ümmü Gülsüm”, Folklor – Edebiyat Dergisi (Cilt 12, Sayı: 46), Istanbul 2006.

Ürün, A., K., 1868 – 1932 Mısır’da Türk Bir Şair Ahmet Şevki, Kaknüs Yay., Istanbul, 2002.

Ümmü Gülsüm şarkılarının listesi, Sayın Lars Fredriksson’a aittir ve almashriq.com adresinden alıntıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir