Dergiler

 • Dergiler

  Karalama Dergisi: “Türkiye’deki Arap Müziği Üzerine Düşünceler”.

  TÜRKİYE’DEKİ ARAP MÜZİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER   Murat ÖZYILDIRIM(1) Çalışmanın başlığı, ülkemizdeki Arap kökenli vatandaşlarımızın müziklerini incelemek için seçilmiştir. Türkiye’deki Arap yurttaşlarımızın güzel müziklerini, “güneydoğu” ve “güney” olarak iki ana başlıkla incelemek müzikal değerlendirme açısından ayrım ve tanımlamalar için kolaylık doğurmaktadır; “Güneydoğu” başlığı içine Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve “Güney” başlığı içine Mersin, Adana ile Hatay illerimizdeki sanatçılar ve şarkılar incelenmeye çalışılmaktadır. 1) Türkiye’nin Güneydoğusunda Arap Müziği’nin Durumu Şanlıurfa, Siirt ve Mardin’in Arap müziğindeki geçmişini nitelendiren başlıktaki yerler, bu müzik türünde Suriye ve Irak’a daha yakındır. Bunun yanı sıra, söz konusu kentlerin kadim zamanlardan beri klasik müzik makamlarını bilen ve dahası bunlara sadık, büyük müzik ustaları yetiştirme başarısı gösterdikleri unutulmamalıdır. Şanlıurfalı en…

 • Dergiler

  EskiYeni Dergisi:”Türkiye’nin Batılılaşma Süreci ve Mısır Filmlerine Getirilen Arapça Yasağı”.

  TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SÜRECİ VE MISIR FİLMLERİNE GETİRİLEN ARAPÇA YASAĞI   Murat ÖZYILDIRIM[1]  Bu çalışma, Türkiye’de Arap filmlerinin etkisini ve bir süre özgün dillerinden gösterimlerinin yasaklanmasını inceler.   Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte yeni yönetim, geri kalmışlığın, yenilmişliğin, parçalanmışlığın nedeni olarak topluma sunduğu Osmanlı geleneğine ait gördüğü her şeyden uzaklaşmaya çabalar. Yöneticiler, “geri kalmışlığa” ait olarak görünen her şeyin değiştirilmesine yönelik bütün çabaları –bazen toplumun değerlerini bir tarafa iterek- göstermekten çekinmez. Bu hareketin en genel ifadesi “batılılaşma” sözcüğüne yüklenen anlamlarda gizlidir. Ancak ilerleyen zaman, bazı uygulamalara verilecek adın bu terimin ötesine geçtiğini trajikomik örneklerle gösterecektir. İşte Arap filmlerinin Türkiye’de Türkçe gösteriminin hikâyesi, bu garipliklerden biridir.   Arap filmlerine getirilen Arapça gösterim yasağından kısa…

 • Dergiler

  Orkestra Dergisi: “Doğumunun Yüzüncü Yılında Ümmü Gülsüm: Şarkın Sönmeyen Yıldızı”.

  doğumunun yüzüncü yılındaümmü gülsümşarkın sönmeyen yıldızı Murat ÖZYILDIRIM 1 “Gözlerin, beni kaybettiğim günlerimedöndürdü. Bana geçmişten ve onun acılarından pişmanolmayı Öğrettiler.Senin gözlerini görmeden benim gözlerimingördüğü herşey Boşa geçmiş bir yaşamdı…” 2 Klasik Arap Müziği’nin en önemli icracıları arasında kabul edilen Ümmü Gülsüm, yalnız ülkesi Mısır’ın değil tüm Ortadoğu’nun geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran en büyük sanatçısıdır. Gülsüm, genel olarak doğum tarihi kabul edilen 1904 yılında Mısır’ın Delta bölgesinde bulunan Dakhaliye Eyaleti, Sinbilaveyn kenti yakınlarındaki Tamay Al Zahayra köyünde oldukça yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğar. Babası İbrahim Seyid el Baltacı bu köyün imamı, annesi Fatma Maliji ev hanımıdır. Hafız olan babası, Ümmü Gülsüm’ün sesinin güzelliğini kısa sürede fark eder ve ona Kur’an…