Kitaplar

  • Kitaplar

    Arap ve Türk Musikisinin XX.yy Birlikteliği Kitabı Arapçaya Çevrildi 2023

      Arkaplan Sanat Dergisi, Haziran 2023. El Araby el Cedid Gazetesi’nde haber. Şark’ul Avsat’ta yayınlanan haberin Türkçe siteden alıntısı. Kitabımızı Arapçaya tercüme eden, Melek Deniz Özdemir Zakaria ve Şair Ahmad Zakaria. El Araby el Cedid Gazetesi, 23 Ağustos 2023.

  • Kitaplar

    ARAP VE TÜRK MUSİKİSİNİN XX. YÜZYIL BİRLİKTELİĞİ

    Dr. Murat Özyıldırım’ın Arap ve Türk Musikisinin XX. Yüzyıl Birlikteliği adlı kitabı, Bağlam Yayınları, Müzik Bilimleri Dizisi (Ed. Vural Yıldırım) içinde Kasım 2013’de yayınlandı. Kitap, Melek Deniz Özdemir Zakaria ve şair Ahmad Zakaria tarafından Arapçaya tercüme edildi, BAE Kültür Bakanlığı, Abu Dhabi Kalima Tercüme Birimi tarafından Mayıs 2023’te basılarak okurla buluştu ve tüm Arap dünyasında satışa sunuldu. Kültürel değerlerin zaman içinde etkileşimiyle şekillenen makamlı musiki, Türk ve Arapları birbirine yakınlaştıran müşterek değerlerden biri olarak önümüzde durmaktadır. Bu mütevazı çalışma, Türk – Arap musiki ve sanatkârları arasında XX. yüzyıldaki ilişkileri irdelemektedir. Eser, görkemli geçmişleri yüzyıllara dayanan söz konusu musikilerin geçtiğimiz yüzyıldaki etkileşimini incelerken Türkiye’de Şark musikisi tartışmalarını, yıllarca beğeniyle izlenen Mısır…