Ümmü Gülsüm

Ümmü Gülsüm Kitabı

 

 

 

MISIR’IN SESİ

Dr. Virginia Danielson tarafından yazılan The Voice of Egypt Ummu Kulthum, Arabic Song and Egyptian Society in the Twentieth Century adlı kitap, İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün Doğrusöz ve Cem Ünver tarafından dilimize çevrildi. Mısır’ın Sesi Ümmü Gülsüm, Arap Şarkısı ve Yirminci Yüzyılda Mısır Toplumu adıyla Mart ayı sonunda yayınlanan kitap, editörlüğünü Prof. Dr. Edip Günay ve Müzikbilimci Vural Yıldırım’ın yaptığı Bağlam Yayınları Müzik Bilimleri Dizisi içinde çıktı. Mısır’ın Sesi adlı kitap 366 sayfa, Ümmü Gülsüm’e ait birçok siyah beyaz fotoğrafın da yer aldığı eser, renkli karton kapaklı.

Kitabın Türkiye baskısı için önsözü “Ortadoğu Ruhunun Unutulmaz Sesi Ümmü Gülsüm” başlığıyla Mersin Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Murat Özyıldırım yazıyor. Kitap, Danielson tarafından orijinal basım için yazılan “Önsöz”le sürüyor. Ardından yedi ana başlık ve bunlara ait ara başlıklarla bölümlere giriliyor. Bölümler, “Mısır’ın Sesi ve Yüzü”, “Mısır Deltasında Çocukluk Dönemi”, “Kahire’de İlk Zamanlar”, “Medya Stil ve Üslup”, “Ümmü Gülsüm’ün Altın Çağı ve İki Kültürel Oluşum 1940’lar”, “Mısır’ın Sesi Sanatçıların Eserleri ve Estetik Paylaşımı”, “Ümmü Gülsüm ve Yeni Bir Nesil” başlıklarını taşıyor. Dr. Virginia Danielson tarafından, kitabın sonunda “Bir İcracının Mirası” başlığıyla genel değerlendirme yapılıyor. Terimlerin açıklandığı “Lügatçe” ve “Kaynakça” bölümlerini, aranılan sözcüklerin bulunmasında büyük kolaylık sağlayan “Dizin” izliyor.

Mısırlı unutulmaz sanatçı Ümmü Gülsüm 1904 – 1975 yılları arasında yaşadı. Bütün Ortadoğu’nun tartışılmaz en önemli sesiydi. Gülsüm’ün okuduğu şarkılar, tarihi göndermelerle İslam – Arap geçmişine vurgu yaptığı gibi, unutulmaz aşk şarkıları da repertuarında her zaman yer aldı. Dr. Virginia Danielson, bir Ümmü Gülsüm uzmanı. Bağlam Yayıncılık’tan çıkan kitap, onun bu çalışmalarının güzel bir sonucu niteliğinde. Türkçe’de yalnız Ümmü Gülsüm’ü konu alan bir kitap bulunmuyor. Oysa Ümmü Gülsüm, hem unutulmaz radyo konserleriyle hem de Mısır filmlerinin ülkemizdeki sinemaları adeta istila ettiği kırklı yıllarda Türk halkı tarafından çok iyi tanınıyordu.

Mısır’ın Sesi Ümmü Gülsüm, Arap Şarkısı ve Yirminci Yüzyılda Mısır Toplumu kitabı, Ümmü Gülsüm konusunda Dünyanın en saygın yayınlarından biri. Dolayısıyla Bağlam Yayınları Müzik Bilimleri Dizisi editörleri Prof. Dr. Edip Günay ve Müzikbilimci Vural Yıldırım ile Doç. Dr. Nilgün Doğrusöz ve çevirmen Cem Ünver böyle bir yayını dilimize kazandırmakla büyük bir övgüyü de hak ediyorlar.

 

 

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=432529&y=10021