ARAP VE TÜRK MUSİKİSİNİN XX. YÜZYIL BİRLİKTELİĞİ

Mersin Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Murat Özyıldırım’ın Arap ve Türk Musikisinin XX. Yüzyıl Birlikteliği adlı kitabı, Bağlam Yayınları, Müzik Bilimleri Dizisi (Edt. Vural Yıldırım) içinde Kasım 2013’de yayınlandı.

Kültürel değerlerin zaman içinde etkileşimiyle şekillenen makamlı musiki, Türk ve Arapları birbirine yakınlaştıran müşterek değerlerden biri olarak önümüzde durmaktadır. Bu mütevazı çalışma, Türk – Arap musiki ve sanatkârları arasında XX. yüzyıldaki ilişkileri irdelemektedir. Eser, görkemli geçmişleri yüzyıllara dayanan söz konusu musikilerin geçtiğimiz yüzyıldaki etkileşimini incelerken Türkiye’de Şark musikisi tartışmalarını, yıllarca beğeniyle izlenen Mısır filmlerini, Arap ülkelerindeki Türk sanatkârları, Türkiye’de Arap ses sanatkârlarına halkın ilgisini, dönemin tanıklarının da katkısıyla, olabildiğince ayrıntılı biçimde okura sunmaya çalışmaktadır.

ozyildirimmurat@gmail.com

Kitabı Idefix sayfalarından satın almak için tıklayınız…

 

Büyük hali için fotoğrafa  tıklayınız..

 

 

 

 

 

“Arap ve Türk Musikisinin XX. Yüzyıl Birlikteliği” Kitabının Yankıları Sürüyor.

RADİKAL – Türk Musikisi’ne olanlar!

http://kitap.radikal.com.tr/makale/haber/turk-musikisine-olanlar-388538

YENİŞAFAK – Arap ve Türk Mûsikîsinin 20. Yüzyıl Birlikteliği

http://www.yenisafak.com/yazarlar/yalcincetinkaya/arap-ve-turk-musik%C3%AEsinin-20-yuzyil-birlikteligi-50348

HÜRSES – İskenderiye’de Ümmü Gülsüm ve Türk Müziği konferansı

http://www.hurses.com.tr/goster.php?id=3923&tur=3

CUMHURİYET – Arabeskin hit parçaları Araplardan çalınmış

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yasam/21733/Arabeskin_hit_parcalari_Araplardan_calinmis.html

MUSİKİ DERGİSİ – “Arap ve Türk Musikisinin XX. Yüzyıl Birlikteliği” kitabı yayınlandı.

http://www.musikidergisi.net/?p=2561

YENİŞAFAK – Ümmü Gülsüm’ün sesi tüm coğrafyada

http://www.yenisafak.com/yenisafakpazar/ummu-gulsumun-sesi-tum-cografyada-2175618


 

Yeni Şafak Gazetesi, Doç. Dr. Yalçın ÇETİNKAYA'nın yazısı, 16 Şubat 2014.

Yeni Şafak Gazetesi,Doç.Dr.Yalçın Çetinkaya'nın yazısı,16 Şubat 2014.

 16 Ocak 2014, Hürses Gazetesi

16 Ocak 2014, Hürses Gazetesi

 

 

Milli Gazete, 19 Mart 2014.

 

Milat Gazetesi, 26 Şubat 2014.

 

Derin Tarih Dergisi, Ocak 2014.

Derin Tarih Dergisi, Ocak 2014.

Hürriyet Gazetesi, Çukurova Eki, 18 Ocak 2014.

Radikal Gazetesi Kitap eki.

Cumhuriyet Gazetesi, Kitap eki, 12 Aralık 2013.

Bugün Gazetesi, 23 Aralık 2013.

Bugün Gazetesi, 23 Aralık 2013.

Star Gazetesi, 9 Ocak 2014.

 

 

MersinPress Gazetesi, Aralık 2013.